Slagschaduw treedt enkel op als er voldoende lichtintensiteit en zon is. Als de zon schijnt doorheen de draaiende wieken van de windturbine, ontstaat er een bewegende schaduw. Dit kan als storend ervaren worden in woningen.

De Vlaamse overheid legt erg strenge normen op voor slagschaduw: per slagschaduwgevoelig object (vb. woning) mag er cumulatief max. 8u per jaar, met een max. van 30 min. per dag slagschaduw zijn.

De slagschaduw wordt geregistreerd door een computersysteem:

  • het systeem meet de slagschaduwduur voor elke woning,
  • bij opstart wordt per locatie een slagschaduwkalender opgesteld,
  • de windturbine wordt stopgezet bij dreigende overschrijding van de slagschaduwnorm.