Storm en Aspiravi onderzoeken de mogelijkheid om een windturbinepark te realiseren langsheen de E40 ter hoogte van de Ijzer in Nieuwpoort. Het windturbinepark zal bestaan uit 5 windturbines op het grondgebied van Nieuwpoort.

Het gaat om een indicatieve inplanting aangezien het windturbinepark nog volop in studiefase zit.